english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Čo keby u nás nenastal neoliberalizmus? Špekulatívne dejiny post-komunistického Česko-Slovenska.

Online prednáška Mileny Bartlovej

Text Information/
Picture Gallery/

Štvrtok 27. január 2022, 18.00

Prednáška bude prístupná cez live stream na Facebookovej stránke tranzit.sk alebo ako Zoom webinar link. Uskutoční sa v českom jazyku.

Otázka, ktorú nastolili organizátori výstavy "Nikdy sme si neboli bližšie", patrí do oblasti tzv. alternatívnej, virtuálnej, čo snáď špekulatívnej histórie. Ide o špecifické historické myslenie, ktoré síce vychádza z disciplinárneho konsenzu o "faktoch" určitého historického obdobia, ale pri ich interpretácii obohacuje štandardné historiografické myslenie o väčšiu či menšiu dávku imaginácie. Viac sa teda približuje k umeleckému vyjadreniu než bežná historiografická práca. Nemôže však ísť o naratívnu svojvôľu a v jadre zostáva veľmi vážna otázka: do akej miery sú konkrétne historické udalosti a celkové smerovanie predurčené tým, čo sa stalo v minulosti, či dokonca nejakými nadčasovými hybnými silami.

Vo svojej prednáške najskôr predstavím hlavné koncepty špekulatívnej histórie, ktoré sú spojené najmä s politicky konzervatívnym britským historikom Niallom Fergusonom. Potom sa pokúsim identifikovať, aké alternatívne možnosti je možné predstaviť si k rozpadu a pádu sovietskeho bloku, ku koncu diktatúry KSČ a plánovaného hospodárstva, a k následnému prevládnutiu neoliberálneho konsenzu na úrovni politiky, ekonomiky a kultúry. Na ceste proti času si budem všímať najmä citlivé miesta a križovatky, kde dnes prevládajúce hodnotenia udalostí, osobností a hodnôt zvíťazili v súťaži s inými možnosťami. Z takto načrtnutej scény by mala vyvstať jedna alebo viacero možných, ale nerealizovaných podmienok a okolností fungovania kultúrnej scény v Česku a na Slovensku (alebo v Česko-Slovensku?).

Špekulatívna história je často vnímaná ako politicky konzervatívny projekt, pretože sa radikálne obracia proti prísnej logike historického vývoja, ktorá je typická pre marxizmus. Možno ju však chápať aj ako spôsob, ako nájsť v dejinách nádej: pretože budúcnosť môže byť vždy taká, akú si ju sami vytvoríme.

Milena Bartlová je historička umenia, od roku 2011 prednáša na UMPRUM v Prahe, predtým pracovala v Národnej galérii v Prahe a prednášala na Seminári dejín umenia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Už viac ako tri desaťročia sa venuje dejinám umenia stredoveku. V poslednom čase sa však zameriava na muzeológiu a vizuálne štúdiá, zaoberá sa otázkami národnej identity a najmä metodológiou a dejinami odboru dejín umenia. Jej najnovšími publikáciami sú "Dejiny českých dejín umenia 1945-1969" (UMPRUM 2020) a práca o českom feminizme a vlastnej rodine "Ženy, ktoré nechceli mlčať" (Nadácia Rosy Luxemburgovej v Českej republike 2021). Venuje sa tiež publicistike a umeleckej kritike a v roku 2021 jej bola udelená Cena Věry Jirousovej pre etablovaných umeleckých kritikov. Ďalšie podrobnosti a zoznam publikácií tu.

Podujatie je súčasťou série Art Connected 2021 – 2022, ktorú organizuje tranzit.sk.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Petr Zewlakk Vrabec