english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

A Turtle in Ten Seconds (Korytnačka v desiatich sekundách)

Prednáška od Rojdy Tugrul

Text Information/
Picture Gallery/

30. september 2021, 18:00, tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava

Prednáška sa bude konať v angličtine.Vstup na podujatie je možný v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19).

Prednáška Rojdy Tugrul, A Turtle in Ten Seconds sa týka priestorovej a pamäťovej transformácie území obývaných Kurdmi v dôsledku prebiehajúcej vojny. V roku 2008 turecká vláda oznámila spustenie desiatok projektov „bezpečnostných priehrad“. Tieto priehrady sa majú budovať pozdĺž turecko-irackej hranice, ako aj v niekoľkých údoliach centrálnej oblasti tureckého Kurdistanu. Tieto projekty predstavujú najrozsiahlejší zásah do vidieckych oblastí Kurdistanu od 90. rokov, keď bolo v rámci vládnej protipovstaleckej kampane, ktorej cieľom bolo zbaviť PKK logistickej podpory, násilne evakuovaných 3000 kurdských dedín a tri milióny ľudí boli vysídlené.

Ústredným motívom prednášky bude príručka vlastných kresieb umelkyne s rovnakým názvom, ktorej cieľom je zachytiť rôzne vzťahové a časové súvislosti konkrétneho miesta v okolí riek Tigris a Eufrat. Kniha sa v súvislosti s projektmi priehrad v hornej Mezopotámii zaoberá ponorenými aj vynorenými prvkami. Kým čitateľ vizuálne pozoruje túto dynamiku, mláďa mezopotámskej korytnačky, mäkkule eufratskej – ktorá je endemickým druhom žijúcim pozdĺž zasiahnutých riek a stáva sa ústredným bodom narušených stránok – sa desať sekúnd pohybuje hore-dolu spolu s vodnou turbulenciou. Nehybné obrázky tejto animácie pokrývajú stovky strán; sledujú túžbu rozšíriť časový rámec a konceptualizovať životnosť ohrozeného druhu. Veľmi jemný proces rozkladu mäkkule eufratskej – v zmysle času a priestoru – zachytáva politické a sociálne zapletenie tejto konkrétnej krajiny, ktorá je agonizovaná dopadmi prebiehajúcej vojny.

Rojda Tugrul je interdisciplinárna umelkyňa a vedkyňa, ktorá žije a pracuje vo Viedni. Jej tvorba sa zameriava na pojem identity vo vzťahu k priestoru. Jej samotný výskumný projekt sa snaží analyzovať dopady vojny na ekologické a kultúrne dedičstvo, v rámci
socio-politického rámca kurdských oblastí. Jej práca vychádza z prebiehajúceho konfliktu medzi tureckou štátnou mocou a stranou PKK (Strana kurdských pracujúcich), pričom analyzuje jej následný vplyv na ekologické biotopy. Popri skúmaní priestorovej transformácie a zhoršovania prostredia ako stopy zmeny v kultúre a kolektívnej duši spoločnosti, jej dielo zároveň analyzuje politiku umenia, autonómiu umeleckého znázorňovania a silu obrazov.

Rojda má titul MSc z veterinárnej vedy a v súčasnosti píše dizertačnú prácu ako kandidátka na PhD v rámci praktického programu na Academy of Fine Arts vo Viedni.

Podujatie je súčasťou výstavného programu Život, smrť, láska a spravodlivosť, ktorý kurátorsky vedie Didem Yazıcı a Peter Sit.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Projekt je realizovaný s podporou Goetheho inštitút Slovensko a Amnesty International Slovensko.

Rojda Tugrul: Buried with Turtles, from Animation/Drawings, ink on paper, (234 sheets), 2019.