english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Mokré ontológie močiara

prednáška Nomedy a Gediminasa Urbonas

Text Information/
Picture Gallery/

25. september 2020, 18.00 - 20.00

Miesto konania: Klub Dunajčík, Lido


História architektúry spočíva vo vysúšaní močiarov, bažín a mokradí. Rozdelenie území na tekuté a pevné, ničenie krajiny pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a osídlenie, jeho vyťažovanie a rozkúskovanie prostredníctvom vytlačenia pôvodných obyvateľov - to všetko sú technológie architektúry a kolonizácie. Pocítiť pod nohami bažinu znamená prejsť do režimu nedualistickej ontológie, ktorá viac zodpovedá epoche antropocénu.

Prednáška predstaví Swamp School (Škola močiara) ako samo-organizovanú, otvorenú a neustále sa meniacu infraštruktúru, ktorá podporuje kolaboratívne experimentovanie v dizajne, pedagogike a umeleckej “špionáži”, aby dokázala pochopiť a prispôsobiť sa bezprostrednému neznámu a radikálne sa meniacemu prostrediu. “Nevysúšajme močiare” je tak novým imperatívom pre architektúru, ktorá sa snaží redefinovať seba samú ako disciplínu vedomú si vlastnej histórie, modernity, pedagogiky a budúcnosti.

Nomeda a Gediminas Urbonas sú umelci, pedagógovia a spoluzakladatelia Urbonas Studio, interdisciplinárnej výskumnej praxe zameranej na transformáciu občianskeho priestoru a kolektívnej imaginácie. Gediminas Urbonas je profesorom a v súčasnosti vedúcim programu MIT v oblasti Umeleckej kultúry a technológie v Cambridge, MA v USA; Nomeda Urbonas je vedeckou pracovníčkou PhD na Norwegian University for Science and Technology, v Trondheim, Nórsko. Žijú a pracujú v Cambridge, MA a Vilniuse, Litva.

Podujatie prebehne v angličtine. Je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ročného cyklu prednášok, workshopov a umeleckých intervencií s cieľom preskúmať tézu, že mesto nie je protikladom prírody, ale jej súčasťou. Zámerom prvého ročníka je zmapovať a reflektovať územie Lida ako prípadovú štúdiu zamýšľanej urbánnej transformácie, ktorá umožňuje uvažovať o práve na mesto z perspektívy rôznych sociálnych skupín, ale aj rôznych neľudských ekosystémov.

Aktuálnu výstavu Nomedy a Gediminasa Urbonas s názvom Inteligencia močiara si môžete pozrieť v tranzit.sk do 23. októbra 2020.

Prosíme, aby ste počas podujatia dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia.


Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy a Lietuvos kultūros taryba.

Šepeta swamp, 2018 © Swamp School, photo: Norbert TukajRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE