english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Performativita pracujúceho tela

prednáška Ľubice Kobovej

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images