english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ekológie lesa

performatívna prednáška kurátorky Borbály Soós

Streda, 10. jún 2020, 18.30

Podujatie prebehne v angličtine.
Link na pripojenie tu.

Pri príležitosti otvorenia výstavy Ekológie krajín duchov, Svet je les, les je svet pozýva kurátorka Borbála Soós na imaginárnu cestu vo forme online performatívnej prednášky. Zastavíme sa na rôznych miestach a preskúmame špecifické, navzájom prepletené scenáre a lokality s komplexnými politickými, sociálnymi a ekonomickými väzbami. Borbála bude špekulovať o prínosnosti, ale aj problematických aspektoch vytvorenia biokoridoru, ktorý by zo Slovenska smeroval do Španielska a Portugalska, a v druhom smere do Škótskej vysočiny. Takisto sa ponoríme do skúmania príkladov zalesňovania a pokusov zvrátiť nepriaznivý vývoj v Amazónii či na Sibíri. Budeme cestovať cez minulé a budúce scenáre lesa, a to skrz diela výstavy, ale aj iné príbehy a obrazy, ktoré pochádzajú z najrôznejších zdrojov: od poézie a sci-fi, cez vedecký výskum, filozofiu, hororové filmy, až po audio nahrávky a kontra-kultúrne referencie.

Borbála Soós (*1984, Budapešť, Maďarsko) je kurátorka pôsobiaca v Londýne. V roku 2012 získala magisterský titul v programe Kurátorská činnosť v súčasnom umení na Royal College of Art v Londýne a v roku 2009 magisterské tituly v obore filmovej vedy a dejín umenia na Eötvös Loránd University v Budapešti. V rokoch 2012-2019 pôsobila ako riaditeľka a kurátorka galérie súčasného umenia Tenderpixel v centrálnom Londýne. Počas tohto obdobia až dodnes sa venuje nezávislej kurátorskej praxi, písaniu a učeniu, no zároveň je aktívnou zástankyňou, účastníčkou a organizátorou umeleckého, kurátorského a ekologického výskumu. Vo svojom súčasnom výskume sa zameriava na rozvoj štruktúr nájdených v prírode, zaujíma ju, ako sa vzťahujú k spoločenskej organizácii. Jej kurátorská prax reaguje, narúša a obohacuje environmentálne myslenie a súvisiace spoločenské a politické urgencie.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaRelated
Ekológie krajín duchov