english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ako sa naučiť niečo, čo ešte neexistuje?

Prednáška a workshop Nory Sternfeld

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images