english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Eduard Freudmann: Monumenty a intervencie. Rekonfigurácia historicko-politických manifestácií

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/click to enlarge images