english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Eduard Freudmann: Monumenty a intervencie. Rekonfigurácia historicko-politických manifestácií

prednáška

Text Information/
Picture Gallery/

Dátum: 5. 3. 2019, 18:00

Miesto: tranzit.sk, Beskydská 12, Bratislava


Podujatie bude prebiehať v angličtine.


Hlavným partnerom iniciatívy tranzit je Nadácia ERSTE.

Projekt vznikol s finančnou podporou Rakúskeho kultúrneho fóra.Umelec je hosťom tranzit.sk od 8. februára do 8. marca 2019. Do Bratislavy bol pozvaný v rámci projektu Central & East Europe Calling.
Central & East Europe Calling je projekt, ktorý organizuje < rotor > centrum súčasného umenia v Grazi a Správna rada pre kultúru pri rakúskom federálnom ministerstve Európy, integrácie a zahraničných vecí.

Pamätníky, čoby historicko-politické manifestácie vo verejnom priestore, sú prehlásené za posvätné a chápu sa ako niečo nedotknuteľné a nezmeniteľné. To však neznamená, že to nemôže byť inak. Pamätníky totiž možno považovať aj za miesta diskurzívnej, aktívnej a kritickej konfrontácie s minulosťou, ktorú je možné i nutné reinterpretovať a rekonfigurovať. Eduard Freudmann predstaví tri projekty, ktoré sa snažia pomôcť pamätníkom čeliť svojmu osudu, ktorý tak výstižne zachytil rakúsky spisovateľ Robert Musil vo svojom slávnom výroku, že nič nie je tak neviditeľné ako pamätník.
Weinheber ausgehoben – Unearthing a Nazi Poet (Vyhrabaný Weinheber – Exhumácia nacistického básnika) bola intervencia vo verejnom priestore, ktorú v roku 2013 uskutočnila Plattform Geschichtspolitik (Platforma pre historickú politiku). Zaoberala sa pamätníkom rakúskeho básnika a nacistu Josefa Weinhebera (1892-1945), ktorý stojí v centre Viedne. Cieľom intervencie bolo poukázať na rozporuplnú históriu pamätníka.
V roku 2015 dielo s názvom The Monument May Be A Forest (Pamätník môže byť les) autorov Gabu Heindl a Eduarda Freudmanna zvíťazilo v súťaži návrhov na pamätník vo Varšave zasvätený Poliakom, ktorí počas šoa zachránili Židov. Kvôli sérii sporov sa pamätník doposiaľ nezrealizoval. Víťazný návrh tieto spory však nepovažoval za nutné zlo, ale za unikátny aspekt, ktorý by mal byť do pamätníka začlenený.
Projekt „What they neglected, we did“ („Spravili sme to, čo oni zanedbali“) spočívajúci v performance a intervencii vo verejnom priestore, ktoré v roku 2015 usporiadali Zsuzsi Flohr, Benjy Fox-Rosen, Eduard Freudmann, Eva Reinold a Luisa Ziaja, prepojil prvky rituálu, diskurzu a intervencie v performatívnych podmienkach. Tvorili ich panelová diskusia, chór, herečka a tím robotníkov, ktorí ilegálne vztýčili pamätník venovaný tým, ktorí v roku 1951 ilegálne vztýčili pamätník na mieste niekdajšej viedenskej centrály Gestapa.

Eduard Freudmann žije a pracuje vo Viedni. Učí transdisciplinárne umenie na Akadémii výtvarného umenia vo Viedni. Ako umelec sa venuje projektom so zameraním na performativitu a verejný priestor. Pre jeho prístup je typická medziodborová práca, umelecký výskum a kritický diskurz. Vždy sa snaží prepojiť súčasnú estetiku s politickou analýzou a predovšetkým podnietiť v publiku kritické myslenie. V roku 2015 Freudmann zvíťazil v kontroverznej súťaži From Those You Saved (Od tých, ktorých ste zachránili) na návrh pamätníka vo Varšave. V roku 2018 cestoval po USA so svojou najnovšou performance The White Elephant Archive, Setting No. 3 (Archív Biely slon, situácia č. 3).

Plattform Geschichtspolitik - Exhumácia nacistického básnika, 2013
Performance a intervencia vo verejnom priestore
Foto: Tal Adler