english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Biafra ducha

Sympózium a komentovaná prehliadka

Text Information/
Picture Gallery/

Komentovaná prehliadka
Čas: 15.11.2016, 17:00
Miesto: tranzit.sk, Beskdyská 12, Bratislava

Sympózium:
Čas:15.11.2016, 18:00
Miesto:A4-priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava
Účastníci: Miroslava Hlinčíková, Marta Edith Holečková, Matěj Nytra
Moderátorka: Tereza Stejskalová

Podujatia budú prebiehať v slovenskom a českom jazyku.

Sympózium sa zameria na tému študentov z tretieho sveta v Československu a na kultúrnu výmenu medzi druhým a tretím svetom počas obdobia studenej vojny. Zameria sa na Univerzitu 17. novembra (1961-1974), inštitúciu ktorá zabezpečovala štúdium v Československu poslucháčom pochádzajúcim z krajín tretieho sveta, zhodnotí jej rolu ako aj spôsob, akým riešila konflikty, ku ktorým dochádzalo medzi miestnym obyvateľstvom a zahraničnými študentmi. Diskusia sa bude tiež venovať otázke kultúrnej výmeny, napríklad do akej miery mali občania Československa prístup ku kultúrnej produkcii krajín tretieho sveta, konkrétne v oblasti filmu? Prečo o tejto kultúrnej výmene neprebehli po roku 1989 diskusie a nebola podrobená dostatočnému výskumu? Ako sa dnes staviame k nedorozumeniam medzi občanmi Československa a zahraničnými študentmi a k problému rasizmu v období komunizmu?

Svoje príspevky v rámci sympózia uvedie historička Marta Edith Holečková, filmový kritik Matěj Nytra a etnologička Miroslava Hlinčíková. Podujatie sa koná v rámci výstavy Biafra ducha. Študenti z tretieho sveta v Československu (7. október – 26. november, 2016) v tranzit.sk, ktorú kurátorsky pripravila Tereza Stejskalová v spolupráci so Zbyňkom Baladránom.

Miroslava Hlinčíková pôsobí na Ústave etnológie SAV, pôsobila tiež ako výskumná analytička v Inštitúte pre verejné otázky. Zaoberá sa najmä otázkami migrácie, integrácie, diskriminácie a sociálnej a kultúrnej diverzity v mestskom prostredí, venovala sa tiež výskumu integrácie migrantov a migrantiek z Vietnamu v Bratislave. Je autorkou a spoluautorkou viacerých štúdií, napríklad In_akosti slovenské: z rozprávaní cudzincov; Migranti v meste: prítomní a (ne)viditeľní.

Marta Edith Holečková pôsobí na Ústave pro Českou literaturu AV ČR. Zaoberá sa výskumom „druhej kultúry“ v období normalizácie, pričom sa orientuje predovšetkým na problematiku samizdatu a rímskokatolíckej cirkvi či vysokých škôl v období rokov 1948–1989 v Československu. Realizovala napríklad výskum zameraný na Univerzitu 17. novembra. Venuje sa tiež metóde oral history, pričom so združením Post Bellum a Českým rozhlasom spolupracovala na projekte Příbehy 20. století.

Matěj Nytra, filmový publicista a v súčasnosti tiež dramaturg a autor brnenského HaDivadla. Je držiteľom ocenenia Objev roku alternativního umění udelovaného festivalom Next Wave (2016). Od roku 2010 priebežne prispieva do filmových periodík Cinepur, Film a doba či Dok.revue, spolupracuje s MFF Karlové Vary a Národným filmovým archívom. Počas štúdia filmovej vedy na (FF MU) a divadelnej dramaturgie (JAMU) absolvoval stáže v Štokholme a Lisabone.

Demonštrácia proti vražde Patrica Lumumbu, Praha, 1961. Archív Piyasiriho Gunaratnu.