english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Nikto nie je ostrovom. Podoby spolupráce v umení

Workshop v dvoch častiach s Åsou Sonjasdotter a Ingelou Johansson / Záverečné zhrnutie s Líviou Páldi

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images