english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Štart rakety a úvahy o Kyjevskej škole

Prednáška, premietanie, diskusia

Text Information/
Picture Gallery/

click to enlarge images