english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Joanna Warsza : Keď už načasovanie nemohlo byť horšie

O kurátorstve, bojkotoch, ústupkoch a politických prevratoch

Text Information/
Picture Gallery/

03. marec 2016, 17.00, Berlínka, Slovenská národná galéria
Námestie Ľudovíta Štúra 4, 81102 Bratislava

Spoločný projekt tranzit.sk a Ateléru IN (Katedry intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava) v rámci programu Open Studio.

Joanna Warsza sa uskutočnilo aj s podporou Poľského inštitútu v Bratislave.

Facebook

V posledných rokoch boli umelci a kurátori často konfrontovaní s klasickou politickou dilemou, či sa angažovať alebo nie. Politické, ideologické alebo ekonomické kontexty niektorých bienále alebo umeleckých výstav nastolili otázku, či pokračovať a ak áno, za akých okolností, s akými dôsledkami a do akej miery? Bienále v Istanbule, Kyjeve, či nedávno Manifesta 10 v Petrohrade demonštrovali, že kurátorstvo a umelecká tvorba nemôžu byť voči politickému dianiu ľahostajné.

Workshop a prednáška sa budú zaoberať kurátorskými a umeleckýmiscenármi v súvislosti s politickými dilemami. Ako zapojiť publikum v priestore politickej neangažovanosti? Ako umenie napáda utláčateľské politické a estetické prostredie? Aké sú kľúčové etické a estetické otázky? Mohlo by sa umenie stať sprostredkovateľom lákavej možnosti politického zblíženia, alebo je to prehnanéočakávanie?

Joanna Warsza je kurátorka, vedkyňa a autorka v oblasti vizuálnych, múzických umení a architektúry. V súčasnosti vedie kurátorský program CuratorLab na Konstfack v Štokholme. Joanna študovala na divadelnej a tanečnej škole vo Varšave a na univerzite Paris 8. Okrem iného sa kurátorsky podieľala na programe pre verejnosť na Manifeste 10 v Petrohrade, príprave gruzínskeho pavilónu na 55. Bienále v Benátkach a 7. Bienále v Berlíne.Editorsky sa podieľala na prácachStadium X-A Place That Never Was (2009), Forget Fear (2012) a Ministry of Highways: A Guide to the Performative Architecture of Tbilisi (2013). Žije a pracuje v Berlíne a Varšave.