english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

PRIESEČNÍKY KURÁTORSTVA A PEDAGOGIKY UMENIA

Medzinárodné sympózium

Text Information/
Picture Gallery/

PRIESEČNÍKY KURÁTORSTVA A PEDAGOGIKY UMENIA
Medzinárodné sympózium

21.-22. október 2015 v Café Berlinka, Slovenská národná galéria, Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 4
23. október 2015 v "Sklenofka" Space, Trnava, Trhová 2

Sympózium organizuje Katedra pedagogiky výtvarného umenia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, v spolupráci s tranzit.sk a Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Záverečná diskusia sa bude konať v Trnave, v rámci experimentálnej procesuálnej výstavy, pod názvom ADD-SHARE-LEARN, ktorú organizujú pedagógovia a študenti z Katedry pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Medzinárodné sympózium PRIESEČNÍKY KURÁTORSTVA A PEDAGOGIKY UMENIA skúma nové prístupy v rámci súčasného kurátorstva umenia v úzkej súvislosti so vzdelávaním a pedagogikou (umenia). Vzdelávanie sa tu nepovažuje za sekundárne (za doplnkové k vystavovaniu), ale za súčasť kurátorskej stratégie alebo témy. Sympózium sa zaoberá "kurátorovaním vzdelávania", ktoré často prináša inovatívne, efektívnejšie modely vzdelávania a je zamerané nie na široké publikum ako také, ale na rozmanité komunity. Našim cieľom je prediskutovať rôzne možnosti v rámci realizovaných projektov, ktoré úspešne prepojili kurátorstvo so vzdelávaním, preskúmať inovatívne prístupy „rozšíreného kurátorstva”, ako aj vzdelávanie formou umeleckých projektov.

Chceme hľadať odpovede na otázky, ako môže rýchlo meniaca sa múzejná kultúra, nové formáty vystavovania a umeleckých projektov prispieť k alternatívnym vzdelávacím procesom v našej spoločnosti a plniť jej lokálne potreby. Sympózium sa zameriava na aktuálne metódy a efektívne praktiky, ktoré sa odvíjajú od troch hlavných tém/oblastí:

• vzdelávanie prostredníctvom umenia
• kurátorovanie vzdelávania
• vzdelávanie v pedagogike umenia

Kurátori, pedagógovia, umelci a študenti z Rakúska, Českej republiky, Fínska, Nemecka, Maďarska, Holandska, Poľska a Slovenska sa podelia o svoje skúsenosti v oblasti kurátorstva/pedagogiky. Našim cieľom bolo skontaktovať odborníkov z viacerých odvetví – múzeí a univerzít, kurátorov a pedagógov z umeleckých inštitúcií ako aj pedagógov dejín umenia, kurátorstva, katedier pedagogiky umenia a umelcov.

Stiahnite si abstrakt sympózia a biografie prednášateľov

Koncepcia projektu: Mária Orišková
Kurátori projektu: Judit Angel, Barbara Balážová, Zuzana Branišová, Mária Orišková

Spoluorganizátori výstavného projektu ADD-SHARE-LEARN: Barbara Leschingerová, Andrea Michaličková, Valentína Nídelová, Monika Orihelová, Kristína Slezáková a Veronika Strecká, Katedra pedagogiky výtvarného umenia, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Koordinátorky projektu: Petra Balíková, Lýdia Pribišová

Foto: Štefan Blažo, Zuzana Branišová

Erste Foundation je hlavným partnerom tranzit

Projekt podporili: Goethe inštitút Bratislava a Poľský inštitút Bratislava

----------------
Reprodukcia: ADD-SHARE-LEARN, 2015
Priestor „Sklenofka", Trnava
Foto: Zuzana Branišová

Symposium program

/Sympózium sa koná v anglickom jazyku/


WEDNESDAY, October 21, 2015

9:30 Registration
10:00-10:15 Opening speech (Alexandra Kusá, Slovak National Gallery Bratislava, Mária Orišková, Trnava University, Judit Angel, tranzit.sk, Barbara Balážová, Trnava University)

SECTION I. Education Through Art
10:15-10:45
Claudia Hummel, artist, curator, educator, Institute for Art in Context, Berlin University of the Arts
Mitmachstadt - A Restaging

10:45-11:15
Dóra Hegyi, curator, art critic, tranzit.hu, Budapest
Learning Methods

11:15-11:45
Franciska Zolyóm, curator, GfZK – Museum of Contemporary Art Leipzig
Learning Museum

11:45-12:45 Discussion

13:00-15:00 Lunch (Café Berlinka)

SECTION II. Curatorialisation of Education
15:00-15:30
Monika Holzer-Kernbichler, art historian, educator, Kunsthaus Graz and Neue Galerie Graz
In Practice: Curating Art Education

15:30-16:00
Izabela Kowalczyk, art and cultural historian, art critique, curator, University of Arts, Poznan
Exhibition as Reading and Teaching Art

16:00-16:30 Coffee break

16:30-17:00
Hanna Ohtonen, artist, curator, researcher, writer, educator, Helsinki
The Museum that cried "Public"

17:00-17:30
Petra Šobáňová, educator, researcher, editor, writer, Palacký University, Olomouc
A Museum Exhibition as an Educational Medium. New Innovative Methods in Exhibitions Making and Their Curatorial Concepts

17:30-18:30 Discussion

19:00 Dinner (Café Berlinka)

THURSDAY, October 22, 2015

SECTION III. Education of (Art) Education
10:00-10:30
Annette Krauss, artist, educator, Utrecht
Unlearning my Library. Investigations into the Privileges of the Subject

10:30-11:00
Eszter Lázár, curator, educator, Hungarian University of Fine Arts, Budapest
Turns in Education at Central-Eastern European Art Universities in the 1990s

11:00-11:30
Mária Orišková, art historian, educator, Trnava University, Trnava
Educating (Art) Educators

11:45-12:45 Discussion

12:45-14:30 Lunch (Café Berlinka)

14:30-16:30 Panel discussion

in which the formulation of questions and the search for answers to them will take place within the framework of the following thematic fields: institutional background of the curating and art education in Slovakia, theoretical and methodological point of view (including of appropriate research methodologies and the possibilities of studying them in Slovakia), practical questions, i.e. local support, financial possibilities, etc.

moderated by

Barbara Balážová, art historian, educator, Trnava University, Trnava

with

Jana Binder, cultural anthropologist, Goethe Institut Bratislava
Zuzana Branišová, artist, educator, Trnava University, Trnava
Daniela Čarná, educator, curator, Kunsthalle Bratislava
Katarína Gatialová, art historian, curator, and graphic designer, Nová synagóga Žilina, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
Marcela Kvetková, art historian, art educator, Slovak National Gallery, Bratislava
Barbara Leschingerová, student, Department of Art Education, Faculty of Education, Trnava University, Trnava
Andrea Michaličková, student, Department of Art Education, Faculty of Education, Trnava University, Trnava
Michal Murín, artist, teacher, editor/publisher and curator, Academy of Art, Banská Bystrica, Technical University, Košice
Monika Orihelová, student, Department of Art Education, Faculty of Education, Trnava University, Trnava
Kristína Slezáková, student, Department of Art Education, Faculty of Education, Trnava University, Trnava

16:30-17:45 Slovak National Gallery exhibitions visit

18:00-18:30 tranzit.sk exhibition visit

19:30 Dinner

FRIDAY, October 23, 2015

11:00 Trnava trip : experimental, process-based exhibition ADD-SHARE-LEARN in Sklenofka Space curated by the artist/educator Zuzana Branišová with participation of the graduate student Valentína Nídelová and students Andrea Michaličková, Barbara Leschingerová, Monika Orihelová, Kristína Slezáková and Veronika Strecká from the Department of Art Education at Trnava University, Trnava

Opening speech (René Bílik, dean of the Faculty of Education, Trnava University, Peter Bročka, mayor of the town Trnava, Blažej Baláž, head of the Department of Art Education, Faculty of Education, Trnava University)