english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Neustále sťahovanie: prechodný dom

Dialóg o vzťahu vlastníctva a autorstva, architektúry a uvažovania. Office of Cognitive Urbanism (Kancelária kognitívneho urbanizmu), Viedeň (Andreas Spiegl a Christian Teckert)

29. januára 2015, 18:00
Adresa: tranzit.sk, Beskydská 12, 81105, Bratislava

»tranzit.sk« v Bratislave je súčasťou »tranzitu«, teda »siete autonómnych iniciatív v súčasnom umení«, ktorá pôsobí v rôznych krajinách ako je Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Vlastná definícia »tranzitu« hovorí: »cieľom tranzitu je konať translokálne, t.j. v neustálej dialektike medzi lokálnymi a globálnymi kultúrnymi námetmi«./1/ V kontexte translokality je pojem miesta, adresy, už zahrnutý vo svojom rozsahu, v priestore, ktorý presahuje protikladnosť pojmov vnútri a vonku. Translokalita sa doslova zaoberá momentom pohybu naprieč konkrétnym miestom, ktoré sa stáva akýmsi prechodom, filtrom času a priestoru, ktorý len pôsobí ako miesto na danom mieste. To, čo sa zdá byť miestom je iba aktom jednania a diskurzu, ktorý preniká danou adresou. Miesto sa stáva vibrujúcou lokalitou, ktorá sa dáva do pohybu príchodom a zase odchodom udalostí. Výmena diskurzov mení miesto a odráža sa aj v zmenách súborov diel dočasne nainštalovaných v »tranzite«. tranzit, ktorý sídli v dome na Beskydskej 12 v Bratislave, vstupuje do domu v pohybe.

Z hľadiska histórie sídla »tranzit.sk«, premena znamená kontinuitu, neustále prebiehajúci proces vpísaný do charakteru miesta. Ak si prečítame históriu skutočného vlastníka priestorov, zistíme, že v deväťdesiatych rokoch tu bol ateliér K.A.F. a neskôr si budovu prenajímal obchod s bicyklami. V súčasnosti sa sem práve sťahuje tranzit.sk a tento pohyb je príznačný aj pre ulicu a jej okolie. Z tohto hľadiska sa architektúra stáva obrazom, ktorý rámuje neustále sťahovanie sem a tam, von a dnu, miesto permanentnej premeny na pevnej pôde. To isté miesto sa stáva kulisou rôznych a dočasných procesov.

Dom vo vlastníctve rôznych a striedajúcich sa majiteľov vo všeobecnosti poukazuje na otázku majetku, možno dočasného majetku ako dôsledku investície do času, hodnotu striedania, ktorá sa prejavuje v zmene využitia – ako priestor pre ľudí, pre ktorých je iba investíciou, a pritom žijú niekde inde. V tomto ohľade je vzťah medzi domom a jeho majiteľmi alebo ľuďmi, ktorí ho využívajú založený na indiferentnosti. Pojem majetku je založený na čase a je neutrálny voči dočasným miestam, nezávislý na pevnej pôde. Ostal tu dom, z ktorého sa stala komodita, forma kapitálu investovaná do miesta určeného na obchodovanie, paradox majetku, ktorý je nehnuteľný aj hnuteľný zároveň.
Pre architektúru, ktorá stavia domy sa otázka týka mobilizovaného majetku, architektúry pre dočasných majiteľov a v dôsledku toho aj domov bez majiteľov, architektúry bez vlastníctva.

Na prvom stretnutí navrhneme obrysy prechodného domu. Pôjde o bežný brainstorming, pomocou ktorého si otvoríme okná a dvere. Pôjde o akýsi základný princíp výmeny vstupov. Na druhom stretnutí sa budeme zaoberať dôsledkami mobilného dizajnu imobilných miest, ulíc a štvrtí v procese premeny, kultúr v pohybe a migrujúceho majetku.

Andreas Spiegl

------------------------------------------------
/1/ http://www.tranzit.org/en/about/

Projekt je realizovaný v spolupráci s Ing.arch. Katarínou Smatanovou a Martinou Máriou Hladkou, Urban Design Advanced Studio, Fakulta architektúry STU, Bratislava.

Diskusia bude v angličtine.