english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Akú prax potrebujeme?

Diskusia

Akú prax potrebujeme?
Diskusia
11 júna, 2014, o 18.00

Slávnostná recepcia
11 júna, 2014, 20 – 22.00
s DJ Pixy

tranzit workshops
Studená 12, Bratislava

Diskusia sa koná v rámci výstavy Potreba praxe, ktorá je zameraná na nutnosť prehodnotenia vzťahu medzi teóriou a praxou, medzi symbolickým odporom a priamou akciou, umením a aktivizmom. Je založená na samoorganizácii, ktorá je videná ako zmysluplná prax, ktorá umožňuje prepájanie individuálnych iniciatív v spoločné záujmy, za zachovania diverzity a rozdielnosti.

Na diskusii Akú prax potrebujeme? budeme zvažovať sémantickú sieť konceptu samoorganizácie, so zložkami ako priateľstvo, solidarita, spolupráca, vzťah medzi jedincom a kolektívnom, produkciou nových foriem poznania, verejného priestoru a sociálnej predstavivosti. Budú preverované perspektívy, ktoré samoorganizácia ponúka ako spôsob priblíženia sa umeniu, sociálnemu zápasu a politickému uvedomeniu na ceste za budovaním budúcnosti, v ktorej sa dá žiť.

Moderátor: Anne Szefer Karlsen, kurátorka, v súčasnosti riaditeľka Hordaland Art Centre, Bergen, Nórsko; Účastníci: Jana Kapelová, umelkyňa, kultúrna aktivistka, novinárka, Praha/Bratislava; Szabolcs KissPál, umelec, člen skupiny Free Artists, Budapešť; Michal Moravčík, umelec, člen skupiny Verejný podstavec, Bratislava; Jonas Staal, umelec, zakladateľ Samitu nového sveta, Rotterdam; Raluca Voinea, kurátorka, spoluriaditeľka tranzit.ro, Bukurešť, redaktorka spoločenského a umeleckého magazínu idea, Kluž.

Po diskusii bude nasledovať slávnostná recepcia, keďže pôjde o posledné podujatie v tranzit workshops – od septembra 2014 bude tranzit.sk pôsobiť v nových priestoroch.

Tešíme sa na Vás, poslednýkrát na Zlatých Pieskoch!

Kyvadlová doprava od Slovenského národného múzea, Vajanského nábrežie, Bratislava
o 17:30; naspäť do centra Bratislavy o 22:00