english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Ciprian Mureşan

Bremená a iné tlaky

Text Information/
Picture Gallery/

Spolupráca tranzit.sk a Ateliéru IN (Katedra intermédií a multimédií, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava) v rámci programu Open Studio.

Ciprian Mureşan* je jedným z najznámejších a najaktívnejších mladých rumunských umelcov. Patrí do generácie, ktorá dospela po revolúcii v roku 1989, v období takzvaného “nekonečného prechodu” smerom k nedosiahnuteľnému ideálu zmesi demokracie, trhovej ekonomiky, západných štandardov a hodnôt.
Keďže sa tento obraz napokon ukázal ako ideologický konštrukt maskujúci rýchly tok divokého kapitalizmu a opätovné zaradenie mocenských štruktúr, neprekvapuje, že istá nedôvera k histórii, sprevádzaná všadeprítomným kritickým pohľadom, sú charakteristické pre Mureşanov umelecký prístup.

Vo svojej tvorbe skúma a rekontextualizuje sociálne, kultúrne (literárne a /alebo umelecké referencie), aby rozvrátil uznávané, pevne stanovené reprezentácie a kánony a aby odhalil ich prispôsobovanie sa každodennosti a mocenským vzťahom, ktoré sú za nimi ukryté.

Jeho v zásade demystifikačná tvorba kombinuje ostrú iróniu s ľahkým humorom, umelecké remeslo s konceptuálnymi a performatívnymi scenármi, ktorých výsledkom je neustále popieranie fetišizujúceho charakteru umeleckého diela.

Ciprian Mureşan vo svojej prednáške predstaví hlavné oblasti svojej tvorby a priblíži publiku svoje najnovšie projekty založené na osobitom narábaní s kresbou ako s výrobným, ako aj operačným nástrojom v súvislosti s referenciami a zaujatím pozície.

Prednáška bude vedená v anglickom jazyku.

Ciprian Mureşan (1977) žije a pracuje v Kluži v Rumunsku. Pracuje s rôznymi médiami, s kresbou, videom, objektami až po fotografiu a knihy. Mureşan je od roku 2005 redaktorom časopisu IDEA art + society. Vystavoval vo významných galériách a inštitúciách po celom svete, ako New Museum v New Yorku, Neuer Berliner Kunstverein v Berlíne a Tate Modern v Londýne. Jeho práce boli vystavené na významných výstavách ako bienále v Aténach, v Benátkach, v Sydney a v Moskve. Na Slovensku Mureşan vystavoval v rámci skupinovej výstavy Monument transformácie v tranzit.sk v roku 2008 a galérii amt_project v roku 2011.

Reprodukcia: Ciprian Muresan "Bremená" 2012, pohľad do inštalácie výstavy v Múzeu umenia, Kluž.
Foto: Adrian Sabau.