english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Dominika Moravčíková: Miesta stretu

Literárna rezidencia v rámci Seminára urbánnej imaginácie

Literárna autorka Dominika Moravčíková napíše esej v próze, v ktorej preskúma rôzne „miesta stretu“ medzi rozličnými ľudskými a neľudskými entitami vymedzeného terénu, podpovrchové pôsobenie taktík vytláčania a tvorby napätia medzi developerským projektovaním miesta a jeho domácim či návštevníckym prežívaním.

Dominika Moravčíková je poetka, prozaička, esejistka a doktorandka muzikológie. V roku 2020 vydala debutovú zbierku básní Deti Hamelnu vo vydavateľstve Skalná ruža. Pravidelne publikuje v literárnych a kultúrne-kritických periodikách a od roku 2022 je tiež posilou tímu rezidenčného programu Literárne rezidencie Košice. V súčasnosti pripravuje prozaický debut Dom pre jeleňa, ktorý vyjde vo vydavateľstve KK Bagala. 

Podujatie je súčasťou projektu Seminár urbánnej imaginácie, ktorý skúma právo na mesto a rozvíja špekulatívne vízie mestského rozvoja. Snaží sa rozvíjať imagináciu toho, ako by mestá vyzerali, ak by neodrážali len záujmy developerov, ekonomicky a politicky najvplyvnejších aktérov, ktorých stratégie redukujú mestský priestor na zdroj zisku. Vieme si iné mestá ešte vôbec predstaviť?

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Dirk Skiba
Related
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

 

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung

tranzit.sk on facebook