english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Seminár urbánnej imaginácie. Nový blog s témou práva na mesto

„Mestá nie sú len závislé od prírody, ale rovnako aj štruktúrujú rastúci chaos nášho prírodného sveta,“ uvádza v úvode svoje publikácie Extreme cities, Ashley Dawson. Podľa Dawsona sú mestá najväčším spúšťačom klimatických zmien, ale zároveň aj priestorom, ktorý je schopný priniesť spoločenské zmeny. Sú územím, ktorého mierka umožňuje testovať myslenie vo veľkom, ako aj skúmať možnosti konkrétnych dopadov a taktík zmierňujúcich blížiaci sa „klimatický chaos“.

VZÁJOMNÉ VZDELÁVANIE

Seminár urbánnej imaginácie je interdisciplinárnym edukačným programom, ktorý vzniká zo spolupráce tranzit.sk a Oddelenia architektúry HÚ. Jeho ambíciou je na pravidelnej báze spájať profesionálov a študentov z oblasti umenia, architektúry a ďalších odborov vedy, techniky či spoločenských aktivistov a vo forme krátkych niekoľkodenných seminárov, workshopov a priamych intervencií s pozvanými lektormi a lektorkami sa dva krát do roka venovať vzájomnému vzdelávaniu. V čo najnehierarchickej forme, skúmať a diskutovať stratégie boja proti dystopickému smerovaniu a uvažovať nad možnými víziami udržateľnej a spravodlivej budúcnosti miest pre všetky (nielen humánne) subjekty.

Zámerom prvého ročníka je zmapovať a reflektovať územie Lida ako prípadovú štúdiu zamýšľanej urbánnej transformácie, ktorá umožňuje uvažovať o práve na mesto z perspektívy rôznych sociálnych skupín, ale aj rôznych neľudských ekosystémov. V snahe čeliť komodifikácii verejných mestských priestorov by sme v nich mohli nájsť cenných spojencov.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: LIDO AKO VÁGNY A VZÁCNY TERÉN

Lido je územie na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo a ďalej k Prístavnému mostu. Nachádza sa tu chránený areál lužných ekosystémov Soví les. V priebehu 20. storočia fungovalo najmä ako zóna dostupnej mestskej rekreácie, športových aktivít, oddychu. Prekvapivo si udržalo nekomerčný charakter až dodnes a je tak priestorom nízkonákladovej a nízkoprahovej mestskej rekreácie, a zároveň vágnym terénom, ktorý poskytuje útočisko mnohým rastlinám a živočíchom, ale aj sociálne slabým obyvateľom mesta. Aktuálne snahy developerov síce zdôrazňujú vytváranie verejných priestorov, no v ponímaní súkromného investora: Verejnosť tu neodkazuje k občanom, ale skôr zákazníkom (plánovaných kaviarní, turistických atrakcií atď.). Seminár urbánnej imaginácie sa chce zamerať na to, čo tento naratív mestského rozvoja vytesňuje, zamlčiava, alebo nevidí. “Prejdete most: Na jednej stane parkovisko, na druhej nič.”, uvádza developer na svojej web stránke. Iniciovaním spolupráce medzi miestnymi aktérmi a umelcami, architektmi, odborníkmi z rôznych oblastí chceme zmapovať toto “nič” – krehké ekosystémy ohrozené developerskou transformáciou (sociálne, urbánne, environmentálne) a poukázať na ich význam pre mesto.

NOVÝ BLOG PROJEKTU

Blog projektu už obsahuje príspevky od teoretika umenia T. J. Demosa, ochranára a vedca Mikuláša Hubu, odborníka na environmentálne právo Vojtěcha Vomáčku, teoretika architektúry Petra Szalaya, krajinných architektov zo zoskupenia Scuola del Terzo Luogo. Postupne budú pribúdať ďalšie.

Organizátormi projektu sú Eliška Mazalanová, Ivana Rumanová a Peter Szalay.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

Foto: Andrea KalinováRelated
SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

 

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung

tranzit.sk on facebook