english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


Petra Feriancová: Porifera

Projekt študovne /


read more /

Antropomorfné ťažkosti

Artist talk / performance Gody Palekaitė a Adrijany Gvozdenović /


read more /

Ja ako mikrób, prach, kamene, ktoré vibrujú

Výstava v tranzit.sk /


read more /

Dekoloniálna Európa. Antirasistický, anti-kapitalistický a anti-imperialistický feministický prístup

Prednáška Françoise Vergès / Q & A: Ľubica Kobová a Zuzana Maďarová /


read more /

Výzva na predkladanie prihlášok 2023

rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni /


read more /

Hlasy z ukrajinskej umeleckej scény

Prezentácie a diskusia / Milena Khomchenko & Clemens Poole and Kateryna Aliinyk /


read more /

Pripomínanie Zeme (The Earthport)

Prednáška Alda Ramos / Q & A s Ovidiom Ţichindeleanu /


read more /

Mestské plánovanie bez rastu: Návod k priestorovej politike Nerastu

Online prednáška Angelosa Varvarousisa. /


read more /

Divočina - peniaze - betón. Premena Rohanského ostrova v Prahe

Prednáška Lenky Kužvartovej + autorské čítanie Dominiky Moravčíkovej /


read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung