slovensky/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Foucaultove slová o veciach

lecture & discussion

29. 11. 2004, 6 p.m.
Zichyho palác, Ventúrska ul., Bratislava, 1. posch., sobášna sieň

Mária Ferenčuhová: Archív versus archeológia. Moi, pierre Riviere...podľa Michela Foucaulta a podľa Reného Allia

Josef Fulka: Pierre Riviere: zločin, abnormalita, animalita
Moderated by Miroslav Marcelli

30. 11. 2004, 6 p.m.
V MU, Svoradova ul., Bratislava, malá kinosála
Miroslav Marcelli: Foucault a mesto
Moderated by Peter Michalovič

1. 12. 2004, 6 p.m.
V MU, Svoradova ul., Bratislava, malá kinosála
Miroslav Petříček: Foucaltov pohľad
Moderated by Peter Michalovič

languages: slovak I czech
admission free
a cooperation of tranzit.sk, všmu, ffuk

 

External Links