slovensky/
tranzit.org/

tranzit.sk/

MILOŠ LAKY

exhibition, research, publication, debate

MILOŠ LAKY
OTVORENIE | OPENING
&
Ján Zavarský, Stano Filko,
Rudolf Sikora, Július Koller,
Ľubomír Ďurček, Tomáš Štrauss,
Aurel Hrabušický, Anna Hurbanová
&
ďaľší | others

iniciované | initiated by
Fedor Blaščák & Boris Ondreička

otvorenie | opening
štvrtok | thursday
29.04.2010

(18:00)
Miloslav Laky (1948 - 1975)
- diskusia | discussion

(20.00)
tranzit dielne | workshops
studená 12, bratislava, slovensko | slovakia

30.03. - 06.06., 2010

otvorené | open

štvrtok - piatok | thursday to friday
od | from 15:00 do | to 17:00
sobota - nedela | saturday - sunday
od | from 14:00 do | to 18:00