english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Život, smrť, láska a spravodlivosť

výstava

Text Information/
Picture Gallery/

Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Babi Badalov, Savaş Boyraz, Harun Farocki, Forensic Architecture, Ladislava Gažiová, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Denis Kozerawski, Anike Joyce Sadiq, Hale Tenger, Rojda Tuğrul, István Zsíros

Kurátori: Didem Yazıcı, Peter Sit

8. jún 2021 – 15. október 2021

Prestávka počas leta: 17. júl - 1. september 2021

Otvorenie: 8. Jún 2021, 17.00 – 20.00
Príhovor kurátorov výstavy: 18.00


Sme si navzájom opatrovníkmi svojich sestier a bratov; nikto nie je ostrov, ani nikdy nebol. Každý človek, zviera, rastlina, kameň, sú prepojené v symbióze života a smrti. Každý z nás je zodpovedný za to, čo sa deje na našej ulici, na juh od hraníc alebo na druhom brehu mora. A tí z nás, ktorí majú viac politickej moci, viac peňazí alebo viac duchovnej energie – ju musia dať alebo si ju vzájomne vymieňať s tými, ktorí takúto energiu nemajú, ale môžu ponúknuť niečo iné.
Gloria Anzaldúa (1942– 2004).

Na celom svete sa ľudia, ktorí zažívajú sociálnu, ekologickú či politickú nespravodlivosť, každodenne zamýšľajú nad konceptmi, ako je život, smrť, láska a spravodlivosť. Je to súčasť ich bežného života. Nespravodlivosti sa dejú na rozmanitých miestach, ako je les, dom, pracovisko, more, železničná stanica, ulica, utečenecký tábor, vojnová zóna či väzenie. Ich výsledkom sú mnohé formy, vrátane slov, (pohyblivých) obrázkov a zvuku. Takéto svedectvá vytvárajú priestor na zmenu a revoltu už celé stáročia. Posledné roky však boli iné, ako sme boli dosiaľ zvyknutí. Keď celý svet zasiahla globálna pandémia nepripravený, rozpory a globálna nerovnosť začali byť ešte očividnejšie. V čase nepredvídateľných problémov, ako je tento, sa my, ľudia, pristihujeme pri myšlienkach o živote, smrti, láske a spravodlivosť viac ako kedykoľvek predtým.

Názov výstavy odkazuje k poetickej zvukovej inštalácii istanbulskej umelkyne Hale Tenger, Život, smrť, láska a spravodlivosť (2018), inšpirovanej anatolským príslovím “voda si cestu nájde”, ako i ku knihe Eduarda Kohna Ako Myslia lesy: K antropológii mimo sféry ľudského (How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human). Meditatívna zvuková inštalácia Hale Tenger vytvára v rámci výstavy zážitkový priestor, kde môže návštevník rozjímať o existenciálnych otázkach vyjadrených tichým ženským šepotom. Toto dielo sa stáva duševným priestorom, východiskovým bodom výstavy.

Život, smrť, láska a (hľadanie) zmyslu pre spravodlivosť existuje všade: v prírode, za hranicami, a dokonca aj počas vojny, a (najmä) pri všetkých formách trápenia. Umelci zastúpení na výstave skúmajú tieto zásadné pojmy vo svojom vlastnom trápení, ako aj v trápení svojich kolegov, priateľov a všetkých ostatných. Formou filmovej eseje, série portrétnych fotografií, kolektívne napísanej knihy, dokumentárnej kresby alebo poetického zvukového cvičenia, vychádzajú všetky tieto práce z osobných príbehov, svedectiev, výskumu a investigatívnych projektov. Jemným spôsobom vytvárajú mapu, ktorá nám umožňuje orientovať sa v časoch krízy a vyjadrovať empatiu. Môže sa zdať, že tieto problémy a témy sa v našom prostrední v zásade nevyskytujú, že ide o problémy, ktoré patria „niekam inam“. Opak je však pravdou. Všade na svete sme svedkami pretrvávajúceho hlboko zakoreneného štrukturálneho násilia, rasizmu a netolerancie voči neprivilegovaným ľuďom. Možno raz príde moment, Kedy na Slovensku bude musieť vzniknúť hnutie „Na rómskych životoch záleží“, ako i na životoch mnohých ďalších merginalizovaných ľudí v rôznych geografiách a kontextoch.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstavu a podujatia pre verejnosť okrem toho podporil Goetheho inštitút Slovensko a Amnesty International Slovensko.Related
Život, smrť, láska a spravodlivosť