english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

Seminár urbánnej imaginácie: Právo na mesto v čase klimatickej krízy

Uvedenie tematického cyklu - diskusia a performance

Text Information/
Picture Gallery/


click to enlarge images