english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania

Kľúčové slová:

súčasné mesto, dystopia, klimatický chaos, sociálna nespravodlivosť, prekariát, postantropocén, paradigma rastu, alternatívy kapitalizmu, život medzi druhmi, formy odporu, umenie a aktivizmus, taktický urbanizmus

Mesto nie je antitézou prírody

Antropocénna perspektíva, ktorá stavia ľudstvo do neskromnej pozície „pánov“ planéty, nás zároveň deptá, necháva nás pociťovať bezmocnosť voči nezvratnosti klimatickej katastrofy a spoločenskej nerovnosti. „Ostávame vo večnej prítomnosti, pretože naše vízie budúcnosti sú okupované dystopickými scenármi,“ ako tvrdí Marc Augè. Kolaps ľudskej mierky, ktorý ohlasoval Nicolas Bourriaud rovnako, ako zistenia radu vedcov a teoretikov, odhaľujú, že naše humanistické zameranie na človeka, jeho slobodu a potreby už nepostačujú. Mali by sme myslieť za antropocén, poňať svet, život na planéte a spoločnosť komplexne. Vstúpiť do „života medzi druhmi“, ako situáciu ľudstva definovala Rossi Braidotti a z tejto perspektívy hľadať východiská z paralýzy dystopických vízii budúcnosti a chápanie novej post-humanistickej morálky.
„Mestá nie sú len závislé od prírody, ale rovnako aj štrukturujú rastúci chaos nášho prírodného sveta,“ uvádza v úvode svoje publikácie Extreme cities, Ashley Dawson. Podľa Dawsona sú mestá najväčším spúšťačom klimatických zmien, ale zároveň aj priestorom, ktorý je schopný priniesť spoločenské zmeny. Sú územím, ktorého mierka umožňuje testovať myslenie vo veľkom, ako aj skúmať možnosti konkrétnych dopadov a taktík zmierňujúcich blížiaci sa „klimatický chaos“. Pripravovaný interdisciplinárny vzdelávací program chce reagovať na núdzu pozitívnych vízii vo fungovaní a premene miest.

Vzájomné vzdelávanie

Takéto široké východisko sme si zvolili pre zostavenie interdisciplinárneho edukačného programu, ktorý vzniká zo spolupráce tranzit.sk a Oddelenia architektúry HÚ. Našou ambíciu je na pravidelnej báze spájať profesionálky/ov a študentky/ov z oblasti umenia, architektúry a ďalších odborov vedy, techniky či spoločenské aktivistky/tov a vo forme krátkych niekoľkodenných seminárov s pozvanou lektorkou či lektorom sa dva krát do roka venovať vzájomnému vzdelávaniu. V čo najnehierarchickej forme, skúmať a diskutovať stratégie boja proti dystopickému smerovaniu a uvažovať nad možnými víziami udržateľnej a spravodlivej budúcnosti miest pre všetky (nielen humánne) subjekty.


Prípadová štúdia Bratislava

Tak ako nechceme ostávať len v hraniciach skúmania vymedzeného odborným zameraním iniciujúcich inštitúcii pôsobiacich v oblasti výtvarného umenia a architektúry, nechceme náš program ani roztrieštiť v nedoziernom poli globálneho teoretického myslenia, ale ukotviť naše vlastné bádania na konkrétny materiál a územie, na mesto Bratislavu. Našou ambíciou nie je len učenie sa prostredníctvom akademických analýz vybraných globálnych problémov mesta a spoločnosti, ale diskutovať možnosti umenia a architektúry ich priamo zmenšovať. Testovať možnosti konkrétnych výstupov, performancií, kampaní ktoré budú adresovať reálnu tému a problém mesta Bratislava a budú mať potenciál vyústiť v budúcnosti do spoločného kolektívneho výsledku, ktorého forma bude taktiež témou diskusií na seminároch.

iniciátori: Eliška Mazalanová, Peter Szalay

Podujatie pripravuje tranzit.sk v spolupráci s Oddelením architektúry HÚ SAV.Related
Slavomíra Ferenčuhová: MESTÁ A ADAPTÁCIE NA DOPADY KLIMATICKEJ ZMENY