english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


Salzburg Summer Academy 2020

Call open until 15.3.2020 /


read more /

Poradný kruh: Skryté kurikulum v našich životochalternatívna edukatívna metóda s Janou Randou a Helenou Koskovou

read more /

Nenásilná komunikácia

workshop pod vedením Petra Kukliša /


read more /

What a body can do in times of climate crisis

prednáška a diskusia /


Skúmanie vzťahu performance a aktivizmu v kontexte klimatickej krízy

read more /

EDUPEJDŽ

performatívna prednáška Erika Sikoru /


read more /

Kuchynské dialógy

prezentácia knihy /


Vytváranie komunít cez jedlo a varenie a skúmanie možností nových spoločenských ekosystémov.

read more /

Vzdela-nie?

diskusia /


read more /

Ako sa naučiť niečo, čo ešte neexistuje?

Prednáška a workshop Nory Sternfeld /


Dokážeme zaujať pozíciu, z ktorej si dokážeme predstaviť nové možné budúcnosti?

read more /

SKRYTÉ KURIKULUM

výstavný projekt /


Vedeli by sme si predstaviť, aká by bola naša spoločnosť, ak by bol model vzdelávania založený na vzájomnom rešpekte a demokratických princípoch?

read more /

Seminár urbánnej imaginácie: Právo na mesto v čase klimatickej krízy

Uvedenie tematického cyklu - diskusia a performance /


read more /

What a body can do

séria podujatí venovaných performativite /


Môže byť performativita, vo svojich rôznych podobách, využitá ako prostriedok spoločenskej zmeny?

read more /

Potrebujeme neviditeľné múzeum? / Kampel amenge o Nadikhuno muzeumos?

prezentácia knihy / genďakeri prezentacija /


read more /

Ekológie krajín duchov

Svet je les, les je svet /

read more /

What a body can do

séria podujatí venovaných performativite /

read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung