english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


Výzva na predkladanie prihlášok 2022

rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni /


read more /

Čo môže vtáctvo prezradiť o socio-ekologickom potenciáli územia Lida?

Komentovaná prechádzka po Lide s ornitologičkou Soňou Nuhličkovou /


read more /

bodies of knowledge (subjekty poznania)

workshop & artist talk Sarah Vanhee /


read more /

Život, smrť, láska a spravodlivosť

výstava /


read more /

Život, smrť, láska a spravodlivosť

rozhovor s umelcami a umelkyňami /


read more /

Posthumánny urbanizmus

prednáška Debry Benity Shaw /


read more /

Triple-Chaser

Artist Talk Forensic Architecture (v zastúpení Roberta Trafford) /


read more /

Extenzívna situácia

Online podujatia ako súčasť výstavy EXPERIMENT /


read more /

Štipendiá pre kurátorov a umelcov na Letnú akadémiu v Salzburgu, 2021

Výzva k zasielaniu prihlášok na rok 2021, uzávierka je 30. apríla 2021 /


read more /

Priznať nerozhodnosti politickú dôstojnosť

online prednáška a diskusia s Rossellou Tricarico (Scuola del Terzo Luogo) /


read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung