english/
tranzit.org/

tranzit.sk/

ongoing/


Triple-Chaser

Artist Talk Forensic Architecture (v zastúpení Roberta Traffold) /


read more /

Monogramista T.D a Jozef Molitor nielen o Robertovi Cyprichovi

Stretnutie s rovesníkmi Roberta Cypricha /


read more /

Extenzívna situácia

Online podujatia ako súčasť výstavy EXPERIMENT /


read more /

Štipendiá pre kurátorov a umelcov na Letnú akadémiu v Salzburgu, 2021

Výzva k zasielaniu prihlášok na rok 2021, uzávierka je 30. apríla 2021 /


read more /

Priznať nerozhodnosti politickú dôstojnosť

online prednáška a diskusia s Rossellou Tricarico (Scuola del Terzo Luogo) /


read more /

Otvorená výzva: Po stopách Kala Danta

Rezidenčný projekt otvorený pre 2 individuálnych umelcov alebo umelecké dvojice v Košiciach /


read more /

EXPERIMENT

výstavný projekt /


read more /

How Ideology Moved Our Collective Body

Artist talk Marty Popivody /


read more /

Výzva na predkladanie prihlášok 2021

na rezidenčné pobyty v MuseumsQuartier vo Viedni /


read more /

EXPERIMENT

výstavný projekt /

read more /

What a body can do

séria podujatí venovaných performativite /

read more /

SEMINÁR URBÁNNEJ IMAGINÁCIE

formát vzájomného vzdelávania /

read more /

ERSTE Foundation is main partner of tranzit:

ERSTE Stiftung